Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους της αγροδιατροφής (γενικά), της οινοποιίας – αμπελουργίας και της γουνοποιίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν καινοτομία, εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στους Θεματικούς τομείς, ενδεικτικοί υποτομείς είναι:

Αγροδιατροφής και της οινοποιίας – αμπελουργίας

 • Ανάδειξη και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικών προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής
 • Μείωση εισροών/ Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
 • Αύξηση της παραγωγικότητας προϊόντων φυτικής και ζωικής πρωτογενούς παραγωγής
 • Βελτίωση της ποιότητας προϊόντων φυτικής και ζωικής πρωτογενούς παραγωγής
 • Διατροφή και υγεία
 • Ασφάλεια τροφίμων
 • Τεχνολογίες μεταποίησης
 • Αξιοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλα τα συστήματα παραγωγής αγροτικών προϊόντων και προώθησης στην αγορά.

Γουνοποιίας

 • Ανάδειξη και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παραγόμενων προϊόντων
 • Μείωση εισροών/Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
 • Αύξηση της παραγωγικότητας
 • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
 • Ασφάλεια προϊόντων
 • Τεχνολογίες μεταποίησης
 • Αξιοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλα τα συστήματα παραγωγής και μεταποίησης και προώθησης στην αγορά.

 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pepdym.gr

Διεύθυνση ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη

Τηλ 24613 50900 Φαξ 24613 50969

κ. Δημήτριος Ρήγας, 24613 50929, drigas@mou.gr

Total Budget

2500000
Submission Period: 
Monday, 16 April, 2018 - 00:00 to Monday, 30 July, 2018 - 15:00
Funding Type: 
Business Focus: