Δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (clusters) καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

Πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για το παρόν πρόγραμμα. Υπενθυμίζεται ότι, βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση καινοτομικών διαδικασιών μέσω της διαμόρφωσης συνεργατικών σχηματισμών.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά έργα χρονικής διάρκειας έως 36 μηνών με μέγιστο π/υ Δημόσιας Δαπάνης έως 300.000€ και μέγιστο συνολικό π/υ 1.200.000€.

 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες, καινοτόμες, νεοσύστατες , μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

 

Τα ανεξάρτητα μέρη - εταίροι τα οποία δύνανται να αποτελούν συντονιστές φορείς στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς:

  • Επιχειρήσεις: υφιστάμενες, καινοτόμες, νεοσύστατες επιχειρήσες, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
  • Λοιποί φορείς: επιμελητήρια, σύνδεσμοι και ενώσεις επιχειρήσεων, οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, σωματεία και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συναφείς οικονομικοί παράγοντες

Στο πλαίσιο του συνεργατικού σχηματισμού θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η συμμετοχή τουλάχιστον πέντε (5) μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που θα συμμετάσχουν στον συνεργατικό σχηματισμό ως μέλη.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής

Ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.pepattikis.gr/

Διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα

Τηλ 213 1501500

Φαξ 213 1501501

 

Total Budget

6600000
Submission Period: 
Tuesday, 9 October, 2018 - 00:00 to Thursday, 11 April, 2019 - 15:00
Business Sector: