Δημόσια Διαβούλευση για την Αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων, την Έγκαιρη αναδιάρθρωση & τη Δεύτερη ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την Αφερεγγυότητα (Insolvency framework) των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων της έγκαιρης αναδιάρθρωσης και της δεύτερης ευκαιρίας, είναι πολύ σημαντικό τόσο για τους επενδυτές, τους δανειστές και τους δανειολήπτες, όσο και για το σύνολο της κοινωνίας. Αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και επηρεάζει την απασχόληση και την ανάπτυξη μιας οικονομίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε Δημόσια Διαβούλευση, προκειμένου να ακούσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών για να διερευνήσει τρόπους για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση γίνεται μέσω της συμπλήρωσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στον παρακάτω σύνδεσμο. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και θα είναι διαθέσιμα στους πολίτες.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Ιουνίου 2016.

When

14 Jun 2016
Who Benefits: 

Where

Ευρωπαϊκή Ένωση
Greece
37° 58' 2.7912" N, 23° 45' 48.3408" E
GR
Business Sector: