Αιτήσεις Ένταξης στο Πρόγραμμα INVENT ICT: RE-INVENTING TECH ENTREPRENEURSHIP έως 31.01.2018

Η θερμοκοιτίδα Invent ICT αποτελεί μία πρωτοβουλία του κόμβου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ΕΠΙ.νοώ και του διεθνή οργανισμού Industry Disruptors Game Changers, την οποία σχεδίασαν και υλοποιούν με την αρωγή της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας.

Με στόχο την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της νέας γενιάς τεχνολογικής ανάπτυξης, με τη δημιουργία νέων & βιώσιμων επιχειρήσεων, το Invent ICT απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές και αποφοίτους των Πολυτεχνικών Σχολών που έχουν μία δημιουργική ιδέα στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών να δηλώσουν συμμετοχή για την ένταξή τους στη θερμοκοιτίδα!

Οι βασικοί άξονες υποστήριξης που παρέχει το πρόγραμμα είναι η μεθοδολογία της εξατομικευμένης συμβουλευτικής, που έχει αναπτύξει ο κόμβος ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς και αξιοποιεί η εμπειρία των IDGC και το διεθνές δίκτυο συνεργατών τους για θέματα δικτύωσης, καθοδήγησης και επιχειρηματικής επώασης.

Το Invent ICT δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες του να συναντήσουν έμπειρα στελέχη της αγοράς και του ακαδημαϊκού χώρου, που θα βοηθήσουν με πρακτικό τρόπο στην ωρίμανση της επιχειρηματικής ιδέας με στόχο την ανάπτυξη και δημιουργία μίας βιώσιμης επιχείρησης. Επιπλέον, παρέχει πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία και λαμβάνει ένα εύρος πρωτοβουλιών, όπως ενδεικτικά:

  • Εκπαίδευση των δυνητικών επιχειρηματιών μέσω της πρακτικών εργαλείων και παραδειγμάτων
  • Υποστήριξη του σχήματος στην σύνθεση της ομάδας, την έρευνα και ανάλυση της τεχνολογίας, την ανάλυση της αγοράς και των ανταγωνιστών.
  • Αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου και της τεχνοοικονομικής μελέτης και συνεχής επανεκτίμηση των επιχειρηματικών υποθέσεων.
  • Ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης των κινδύνων, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σχετικά με τον συνολικό επιχειρηματικό κίνδυνο.
  • Εξέλιξη της επιχειρηματικής ιδέας και της υλοποίησής της, με βάση διεθνείς πρακτικές και σε συνεργασία με διεθνείς φορείς ανάπτυξης του δικτύου
  • Παροχή ολοκληρωμένων φυσικών και άυλων υποδομών στις εγκαταστάσεις μας
  • Ομιλίες από επιχειρηματίες, ιδρυτές startups, στελέχη της αγοράς, μέντορες και ακαδημαϊκούς για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση, ειδικά θέματα διαχείρισης επιχειρήσεων, θεματικές ομιλίες για τεχνολογίες και κλάδους της αγοράς καθώς και διαδραστικές συζητήσεις
  • Δυνατότητες δικτύωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Ενημέρωση για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, που δημιουργούνται στο ραγδαία αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας

When

31 Jan 2018
Business Sector: