Φοιτητικός διαγωνισμός δοκιμίου με θέμα «Επιχειρώντας στην Ελλάδα» - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η «Καθημερινή», σε συνεργασία με έξι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκηρύσσει φοιτητικό διαγωνισμό δοκιμίου με θέμα «Επιχειρώντας στην Ελλάδα». Οι διαγωνιζόμενοι φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, καλούνται να γράψουν ένα κείμενο έως 850 λέξεις, με τη μορφή άρθρου εφημερίδας, απαντώντας σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ερωτήσεις:

· Σε ποιον επιχειρηματικό κλάδο υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα και γιατί;

· Πόσο έχει αλλάξει η στάση της κοινής γνώμης για την επιχειρηματικότητα στα χρόνια της κρίσης;

· Ποια είναι τα σημαντικότερα εμπόδια στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και πώς θα μπορούσαν να ξεπεραστούν;

· Ποια πρόσφατη ελληνική επιχειρηματική επιτυχία σας έχει εμπνεύσει και γιατί;

Σε καθένα από τα πανεπιστήμια, μια τριμελής επιτροπή θα επιλέξει τα τέσσερα καλύτερα δοκίμια από το οικείο Ίδρυμα (τουλάχιστον ένα εκ των οποίων πρέπει να είναι προπτυχιακού φοιτητή/-τριας). Στη συνέχεια, η «Καθημερινή», σε συνεργασία με ένα μέλος των τριμελών επιτροπών, θα επιλέξει μεταξύ αυτών ένα δοκίμιο από κάθε πανεπιστήμιο. Οι νικητές/-τριες θα δημοσιευθούν στην εφημερίδα. Το καλύτερο δοκίμιο όλων θα δημοσιευθεί στο κυριακάτικο φύλλο.

Για να συμμετέχεις στον διαγωνισμό αρκεί να στείλεις το άρθρο σου έως τις 10/1. 

 

Πηγή: Καθημερινή

Relevant Files: