Παπαστράτος Start-Up / Scale-Up Greece Awards 2017

Το Σάββατο 18 Μαρτίου διεξήχθησαν τα Παπαστράτος Start-Up / Scale-Up Greece Awards 2017, ένα ολοήμερο event αποκλειστικά αφιερωμένο στην ελληνική καινοτόμο επιχείρηση. Η διαγωνιστική διαδικασία ανέδειξε 20 επιχειρήσεις που βραβεύθηκαν, ενώ απονεμήθηκαν έπαινοι και στις 48 επιχειρήσεις που πέρασαν στην shortlist του διαγωνισμού.

Relevant Files: