Καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων των νέων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα την αυτοαπασχόληση και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά

Στα πλαίσια της προσπάθειας για την καταπολέμηση της ανεργίας,  το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει σε συνεργασία με φορείς από Λιθουανία, Ιταλία, Πολωνία και Αγγλία, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  “YOU. A.C.E.! – Innovating Youth Work to Foster Youth Active Citizenship, (Social) Entrepreneurship and (Self-) Employability”. Σκοπός του έργου είναι να μπορέσουν οι νέοι να καλλιεργήσουν τις γνώσεις τους, και να αποκτήσουν δεξιότητες όσον αφορά:

  • την κοινωνική επιχειρηματικότητα
  • την αυτοπασχόληση και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων
  • την ενεργό συμμετοχή των πολιτών

Για το λόγο αυτό θα αναπτυχθεί μία ιστοσελίδα, με τίτλο “E.Y.E. LEARN” η οποία θα περιλαμβάνει βίντεο στα οποία νέοι από αυτές τις χώρες θα περιγράφουν την επιτυχημένη πορεία τους στους τομείς που αναφέρονται παραπάνω αλλά και τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί τους μέσω ενός φόρουμ που θα ενσωματωθεί στη σελίδα αυτή. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί έρευνα προκειμένου να χαρτογραφηθεί το κοινωνικό και εκπαιδευτικό προφίλ, αλλά και οι προσωπικές και μαθησιακές ανάγκες της ομάδας-στόχου του έργου. Τέλος, θα δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό με μεθόδους μη-τυπικής εκπαίδευσης αλλά και εκδηλώσεις με σκοπό τη διάδοση των παραδοτέων αυτών.

Αρχής γενομένης από την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017, οπότε και πραγματοποιήθηκε η πρώτη διακρατική συνάντηση, μεταξύ των εταίρων στο Βίλνιους τη Λιθουανίας, το πολλά υποσχόμενο αυτό ευρωπαϊκό έργο θα συμβάλει στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

 

Πηγή: http://entre.gr/