Ηµερίδα µε θέµα «Αγροδιατροφή (Παραγωγή και Μεταποίηση)»

Το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και τον Γενικό Γραµµατέα κ. Λόη Λαµπριανίδη, καθώς και της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας και τον Γενικό Γραµµατέα κ. Στρατή Ζαφείρη, διοργανώνει τη ∆ευτέρα, 18 Σεπτέµβρη 2017 και ώρα 12.00, ηµερίδα µε θεµατικό αντικείµενο «Αγροδιατροφή (Παραγωγή και Μεταποίηση)» στην αίθουσα 305 του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (Νίκης 5-7). Η ηµερίδα συνδιοργανώνεται µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Στα πλαίσια διαβουλεύσεων για την περαιτέρω επεξεργασία και εξειδίκευση των θέσεων που άπτονται της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής (ΕΑΣ 2021), το Υπουργείο προτίθεται να διοργανώσει εντός του Σεπτεµβρίου θεµατικές ηµερίδες για σηµαντικούς τοµείς και κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Προς αυτή τη κατεύθυνση, οι ενδιαφερόµενοι σχετικοί φορείς καλούνται να συµµετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις και προβληµατισµούς. Σε προσεχείς ανακοινώσεις θα ανακοινωθούν οι ηµεροµηνίες και ο τόπος των επιµέρους ηµερίδων, οι οποίες θα αφορούν στα παρακάτω θέµατα: • Βιοµηχανία Ι (πλαστικά, χηµικά, φαρµακοβιοµηχανία) • Βιοµηχανία ΙΙ (λοιπές βιοµηχανίες) • Ενέργεια & Εξορύξεις • Τουρισµός & Πολιτισµός • Λοιπές υπηρεσίες: ΤΠΕ, Logistics κ.λπ. Οι ενδιαφερόµενοι για συµµετοχή στις επιµέρους ηµερίδες πρέπει να καταθέσουν δηλώσεις συµµετοχής το συντοµότερο δυνατό και κατά προτίµηση µέχρι την ∆ευτέρα 11-9-2017, στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: ggse@mnec.gr. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και στα τηλέφωνα 2103332544 και 2103332546, µπορείτε να απευθύνεστε για περαιτέρω πληροφορίες, παρατηρήσεις και λοιπές διευκρινίσεις. 

Πηγή: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - www.ggb.gr

Πότε

18 Σεπ 2017