"Δημιουργοί Αλλαγής" στον Δήμο Αθηναίων

Το ΚΜΟΠ (Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού) και η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) του Δήμου Αθηναίων προσκαλούν νέους και νέες ηλικίας από 16 έως 28 ετών που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες ή/και μειονεκτούσες κοινότητες  να εκπαιδευτούν σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στη συνέχεια, να λάβουν υποστήριξη και καθοδήγηση προκειμένου να δράσουν ως "Δημιουργοί Αλλαγής" στις τοπικές τους κοινότητες.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «You.Change.Com - Empowering Young Disadvantaged Individuals to Trigger Change in their Communities» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Βασικός στόχος του έργου You.Change.Com είναι να παρακινήσει τους νέους ανθρώπους να δράσουν ως «Δημιουργοί Αλλαγής» στις κοινότητές τους, να εμπνευστούν και να υλοποιήσουν στρατηγικές για μια κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, αξιοποιώντας παράλληλα μη εκμεταλλεύσιμους χώρους σε τοπικό επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2017 στον σύνδεσμο: goo.gl/S4c32S

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, μπορείτε να βρείτε στις σελίδες:

www.kmop.gr

https://you-change-com.eu/

https://www.facebook.com/YouChangeCom.eu/

 

Πηγή; www.kmop.gr

Πότε

13 Οκτ 2017